امـروز : سه شنبه 12 مهر 1401
 خطبه ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۸ شهريور ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۸ شهريور ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 18 شهريور 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۱ شهريور ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۱ شهريور ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 11 شهريور 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۴ شهريور ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۴ شهريور ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 4 شهريور 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 28 مرداد 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 14 مرداد 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۷ مرداد ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۷ مرداد ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 7 مرداد 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۳۱ تير ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۳۱ تير ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 31 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۴ تير ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲۴ تير ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 24 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز عید قربان ۱۹ تير ۱۴۰۱

نماز عید قربان ۱۹ تير ۱۴۰۱ ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز عید قربان به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
يکشنبه 19 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۷ تير ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۷ تير ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
شنبه 18 تير 1401