امـروز : چهارشنبه 23 خرداد 1403

جلسات اخلاق

حجاب و عفاف

به مناسبت روز زن و هم مواردی که در روزهای اخیر در ارتباط با مساله حجاب اتفاق افتاده است و بی توجهی هایی که این روزها در شهرهای مختلف مخصوصاً در تهران در ارتباط با حجاب مطرح شده است و احیانا مواردی که در این مورد برخی افراد مطرح می کنند که آیا حجاب امری است اجباری یا نه، در این زمینه گفت و گو داشته ب ...
شنبه 19 اسفند 1396