امـروز : سه شنبه 1 فروردين 1402

مشروح خطبه ها

افزایش شکاف اجتماعی؛ توطئه جدید دشمنان

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: دشمن بعد از شکست پروژه آشوب روی افزایش شکاف اجتماعی و فعال کردن گسل‌های فرهنگی تمرکز کرده است.
شنبه 8 بهمن 1401

سپاه نابود کننده داعش است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اقدام ناشایست و نمایشی اتحادیه اروپا در قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی گفت: نابود کننده داعش را تروریست خوانندن هیچ عایدی برای دشمنان نخواهد داشت.
جمعه 30 دي 1401

اهانت نشریه فرانسوی هجوم به باورهای دینی مردم ایران بود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با محکوم کردن اهانت نشریه فرانسوی علیه مرجعیت، گفت: این توهین تنها نسبت به مرجعیت نبود بلکه هجوم به باورهای مردم ایران بود.
جمعه 23 دي 1401

ثبات بازار باید اولویت مهم دولت باشد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر ارتباط با افکار عمومی و صحبت با مردم گفت: دولت باید با مردم حرف بزند و شرایط بازار را به ثبات برساند.
شنبه 10 دي 1401

نتیجه مذاکرات باید در سفره مردم تأثیرگذار باشد

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر مواجه آگاهانه و تمرکز بر روی راهبردهای رهبر معظم انقلاب در مذاکرات، گفت: خواسته ما از دستگاه دیپلماسی این است که نتیجه مذاکرات در سفره مردم تأثیرگذار باشد.
شنبه 3 دي 1401

تاکید امام جمعه تبریز به مواجه درست با جنگ ترکیبی دشمن

نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی با تاکید بر مواجه درست با جنگ ترکیبی دشمن گفت: برای نا امید کردن دشمن در این جنگ باید مجاهدت شبانه روزی داشت.
شنبه 26 آذر 1401

تلاش ارتش رسانه ای آمریکا برای مصادره ۱۶ آذر رسوا شد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: با هوشیاری دانشجویان تلاش ارتش رسانه ای آمریکا برای مصادره ۱۶ آذر رسوا شد و همچنان «مرگ بر آمریکا» گفتمان زنده خط استکبارستیزی است.
جمعه 18 آذر 1401