امـروز : شنبه 8 بهمن 1401
 خطبه ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۴ تير ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲۴ تير ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 24 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز عید قربان ۱۹ تير ۱۴۰۱

نماز عید قربان ۱۹ تير ۱۴۰۱ ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز عید قربان به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
يکشنبه 19 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۷ تير ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۷ تير ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
شنبه 18 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۰ تير ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۰ تير ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 10 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۳ تير ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۳ تير ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 3 تير 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 13 خرداد 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۶ خرداد ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۶ خرداد ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 6 خرداد 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 30 ارديبهشت 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 16 ارديبهشت 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز عید فطر ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱

نماز عید فطر ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز عید فطر تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
سه شنبه 13 ارديبهشت 1401