امـروز : سه شنبه 1 فروردين 1402
 خطبه ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز  ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 19 اسفند 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۵ اسفند ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز  ۵ اسفند ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 5 اسفند 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز  ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 28 بهمن 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز  ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 21 بهمن 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز  ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 14 بهمن 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۷ بهمن ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز  ۷ بهمن ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 7 بهمن 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۳۰ دي ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۳۰ دي ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 30 دي 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۳ دي ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲۳ دي ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 23 دي 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۹ دي ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۹ دي ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 9 دي 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲ دي ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲ دي ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 2 دي 1401