امـروز : چهارشنبه 9 آذر 1401
 خطبه ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۴ آذر ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۴ آذر ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 4 آذر 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۰ آبان ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲۰ آبان ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 20 آبان 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۳ آبان ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 13 آبان 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۶ آبان ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۶ آبان ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 6 آبان 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۹ مهر ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲۹ مهر ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 29 مهر 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۸ شهريور ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۸ شهريور ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 18 شهريور 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۱ شهريور ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۱ شهريور ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 11 شهريور 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۴ شهريور ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۴ شهريور ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 4 شهريور 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 28 مرداد 1401

خطبه های عبادی سیاسی

نماز جمعه تبریز ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

نماز جمعه تبریز ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ بشنوید | ایراد خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
جمعه 14 مرداد 1401